Tag Archives: Cách tính công suất bơm nhiệt

Tính toán dung tích bồn chứa nước nóng

  CÁCH TÍNH CÔNG SUẤT BƠM NHIỆT CHO  HỆ THỐNG ĐUN VÀ BỒN CHỨA NƯỚC NÓNG SINH HOẠT CÁCH TÍNH  CÔNG SUẤT BƠM NHIỆT  CHO  HỆ THỐNG ĐUN VÀ BỒN CHỨA NƯỚC NÓNG SINH HOẠT Dữ liệu về khí hậu ( ví dụ tại ĐÀ NẴNG) Nhiệt độ nước lạnh thấp nhất để tính toán: […]