Tag Archives: Tại sao chuyển sang bơm nhiệt?

Tại sao chuyển sang bơm nhiệt?

Tại sao chuyển sang bơm nhiệt? Liên minh  Châu Âu và Úc  đặt ra các mục tiêu ràng buộc để đảm bảo rằng EU-AU sẽ đạt được mục tiêu vào năm 2020: Giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính Tăng 20% ​​sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo Cải thiện hiệu […]